Trwa ładowanie...
bETGPpWt
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 36535 86264 02815 059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 35715 43320 8122 603
Zysk (strata) brutto5 58314 53119 7871 509
Zysk (strata) netto4 73014 00015 2221 132
Przepływy netto-6 6229 213-15 39016 251
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 93122 2025 0039 178
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej26-189-16837
Przepływy netto z działalności finansowej-8 579-12 800-20 2257 036
Aktywa razem211 272213 884206 562252 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania132 525139 867143 581204 356
Zobowiązania długoterminowe55 33261 05765 14962 778
Zobowiązania krótkoterminowe77 19378 81078 432141 578
Kapitał własny78 74774 01762 98147 759
Kapitał zakładowy39 51039 53039 53039 530
Liczba akcji (tys. szt.)19 755,0619 765,0619 765,0619 765,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,993,753,192,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,240,710,770,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71 84877 05143 7797 237
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 6386 5901 960-917
Zysk (strata) brutto6 0761 594-4 212-2 916
Zysk (strata) netto5 079885-4 336-2 916
Przepływy netto7 655-3709 601-9
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 7103 98123 145-6 546
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-134993 796-13 242
Przepływy netto z działalności finansowej1 079-4 450-17 34019 779
Aktywa razem252 115235 443230 68656 015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania204 356192 703188 56523 782
Zobowiązania długoterminowe62 77842 62748 4827 440
Zobowiązania krótkoterminowe141 578150 076140 08316 342
Kapitał własny47 75942 74042 12132 233
Kapitał zakładowy39 53040 03040 03040 030
Liczba akcji (tys. szt.)19 765,0620 014,8020 014,8020 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,422,132,101,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,260,04-0,22-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bETGPpXb