Notowania

BRASTER: strona spółki
14.03.2019, 18:07

BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku Spółka otrzymała od Pani Kamili Padlewskiej - osoby blisko związanej z Panem Dariuszem Karolak Członkiem Rady Nadzorczej - zawiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 11 marca 2019 roku.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty