Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
15.03.2019, 10:03

PRF Zawarcie aneksu do umowy kredytu

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 r. otrzymał aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Na jego mocy limit kredytowy zostanie stopniowo ograniczony z obecnego poziomu 20 mln zł do 1,25 mln zł - od 31 stycznia 2020 r. Limit kredytowy wygaśnie 28 lutego 2020 r.
Z uwagi na zamknięcie inwestycji w LeaseLink (raport bieżący nr 8/2019) obniżanie kwoty kredytu nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność Emitenta. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty