Notowania

BVT: strona spółki
15.03.2019, 10:34

BVT Przydział obligacji serii H

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. dokonał przydziału obligacji serii H. O podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii H, Spółka informowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Emisja przeprowadzona została w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Łącznie przydzielonych zostało 1.451 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt jeden) obligacji serii H, zabezpieczonych, 36-miesięcznych, oprocentowanych, o kuponie płatnym kwartalnie i o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej równej 1.451.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Inne komunikaty