Notowania

SFINKS: strona spółki
15.03.2019, 12:15

SFS Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”,’”Emitent”) z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) Aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z dnia 28 września 2016 r. („Umowa Faktoringu”).
Na skutek zawarcia Aneksu zmianie uległ okres obowiązywania Umowy Faktoringu tj. do dnia 14.04.2019 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tej daty może zostać przedłużona po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek formalno-prawnych. Zmianie uległ również termin spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z Umowy Faktoringu, który został ustalony na dzień 11.10.2019 r. O podpisaniu Umowy Faktoringu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2016.

Inne komunikaty