Trwa ładowanie...
Notowania
ASTRO: strona spółki
15.03.2019, 13:15

ASR Podejrzenie manipulacji kursem akcji Emitenta

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent"), odnosząc się do zmian ceny akcji Emitenta na rynku NewConnect, które miały miejsce we środę (13.03.2019 r.), pragnie stanowczo podkreślić, iż sytuacja majątkowa oraz finansowa Spółki nie uległa pogorszeniu. Nie miały także miejsca żadne negatywne wydarzenia, które mogłyby uzasadniać tak znaczne obniżenie wyceny Spółki oraz jej akcji.
Wręcz przeciwnie, notowany w ostatnich miesiącach wzrost oglądalności kanału E-Sport TV przekłada się na rosnące przychody ze sprzedaży czasu reklamowego i w efekcie prowadzi do systematycznego polepszania sytuacji finansowej Emitenta. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd nie widzi racjonalnego uzasadnienia silnej przeceny akcji Spółki, która miała miejsce we wskazanym dniu. Z informacji zebranych przez Zarząd wynika, iż żaden z członków organów oraz pracowników Emitenta nie dokonywał w minionych dniach transakcji sprzedaży akcji Spółki. Po przeanalizowaniu wszelkich okoliczności Zarząd podjął więc decyzję o złożeniu do KNF zawiadomienia o podejrzeniu manipulacji kursem akcji Astro S.A. Przedmiotowe zawiadomienie zostanie przesłane do KNF w dniu dzisiejszym.

Inne komunikaty