Notowania

COMP: strona spółki
15.03.2019, 15:24

CMP Zgoda na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. informuję, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta (tj. Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) otrzymała informację, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o wyrażeniu zgody na zawiązanie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką̨ zależną̨ Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (tj. Żywiec Investment Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Inne komunikaty