Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-02-03
CMP Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
45,30
+1,32
2023-01-24
CMP Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2023 r.
44,00
+1,36
2022-12-21
CMP Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
44,30
-0,23
2022-12-21
CMP Nabycie akcji własnych
44,30
-0,23
2022-11-30
CMP Przeprowadzenie skupu akcji własnych w 2022 r.
43,50
-0,23
2022-11-29
CMP Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną
42,00
+2,38
2022-11-23
CMP QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
39,60
0,00
2022-09-15
CMP Strategia COMP 2025 Next Generation – osiągnięcie celu M/platform na obecny rok i trwała rentowność projektu M/platform od 2023 roku.
42,70
-0,23
2022-08-31
CMP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
46,30
-0,65
2022-08-11
CMP Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
50,40
0,00
2022-08-11
CMP Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
50,40
0,00
2022-08-05
CMP Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
50,20
+0,40
2022-08-03
CMP Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2022 roku - korekta raportu
50,40
-0,40
2022-07-29
CMP Strategia dla Grupy Kapitałowej Comp pn. „COMP 2025 Next Generation” na lata 2022-2025
49,90
+0,20
2022-07-20
CMP Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce – korekta raportu
49,80
+0,20
2022-07-18
CMP Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
49,80
-0,20
2022-07-15
CMP Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki
49,50
0,00
2022-06-30
CMP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
48,00
+1,67
2022-06-30
CMP Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy
48,00
+0,21
2022-06-30
CMP Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
48,00
+0,21
  • Poprzednia strona
  • z 53
  • Następna strona