Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów76 113241 149107 086142 755
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 4118 07511 41020 267
Zysk (strata) brutto5 956-39110 77722 375
Zysk (strata) netto5 230-1 2318 10917 914
Przepływy netto-476-3 463-271-14 286
Przepływy netto z działalności operacyjnej-17 96954 36442 77420 134
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 185-6 187-11 168-3 740
Przepływy netto z działalności finansowej18 678-51 640-31 877-30 680
Aktywa razem715 364953 541705 981757 921
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania207 166387 222203 498263 547
Zobowiązania długoterminowe18 94353 67712 74113 038
Zobowiązania krótkoterminowe188 223333 517190 757250 509
Kapitał własny508 198534 552502 483494 374
Kapitał zakładowy14 79514 79514 79514 795
Liczba akcji (tys. szt.)5 918,195 918,195 918,195 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)85,8790,3284,9183,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,88-0,211,373,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów487 503411 127520 069
Zysk (strata) z działalności operacyjnej43 79228 42733 063
Zysk (strata) brutto45 00427 83023 279
Zysk (strata) netto35 71721 11116 990
Przepływy netto-6 040-13 64216 378
Przepływy netto z działalności operacyjnej89 02424 06642 044
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-28 203-16 706-15 698
Przepływy netto z działalności finansowej-66 861-21 002-9 968
Aktywa razem728 622757 921801 545
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania225 654276 324341 059
Zobowiązania długoterminowe20 32219 46349 034
Zobowiązania krótkoterminowe205 332256 861292 025
Kapitał własny502 968481 597460 486
Kapitał zakładowy14 79514 79514 795
Liczba akcji (tys. szt.)5 918,195 918,195 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)84,9981,3877,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,043,572,87
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport