Notowania

ATREM: strona spółki
15.03.2019, 16:16

ATR Korekta raportu nr 10/2019 z dnia 15.03.2019 r.: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

Zarząd Atrem S.A. (Spółka) przekazuje korektę raportu nr 10/2019: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A.
Korekta polega na wskazaniu prawidłowej liczby akcji imiennych serii A Pani Gabrieli Śniatała, co do których Zarząd Spółki wyraził zgodę na zbycie (prawidłowa wartość: 480 857). Treść raportu po zmianie: Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019, informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. podjął uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A., w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2019 r. Zgodnie z treścią uchwał, Zarząd Atrem S.A. wyraził zgodę na zbycie przez: 1. Pana Konrada Śniatałę – 3 604 838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, 2. Pana Marka Korytowskiego – 569 905 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, 3. Panią Gabrielę Śniatała – 480 857 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, poprzez zapisanie się na sprzedaż akcji w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z treścią Statutu spółki Atrem S.A., zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Uchwałę w tym zakresie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w Statucie Atrem S.A.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-01
ATR Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.
2,15
0,00
2019-09-30
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”
2,15
0,00
2019-09-09
ATR Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,00
+7,50
2019-09-04
ATR Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym
2,15
-2,33
2019-09-04
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn”
2,15
-2,33
2019-08-29
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”
2,14
0,00
2019-08-27
ATR Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.
2,05
0,00
2019-07-26
ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,10
0,00
2019-07-26
ATR Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,10
0,00
2019-07-25
ATR Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o. o. uchwały o połączeniu
2,02
+3,96