Notowania

AUXILIA: strona spółki
15.03.2019, 16:55

AUX Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze dokonanych na instrumentach finansowych Emitenta

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Marcina Grońskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.
Informacje przekazane Emitentowi przez Pana Marcina Grońskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty