Notowania

AUXILIA: strona spółki
15.03.2019, 17:04

AUX Zmiana powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze dokonanych na instrumentach finansowych Emitenta

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Marcina Grońskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, korekty powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.
O otrzymaniu pierwotnego powiadomienia od Pana Marcina Grońskiego Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 12/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Marcina Grońskiego powodem korekty jest oczywista omyłka pisarska w części tabeli dotyczącej informacji zbiorczych o dokonanej transakcji. Informacje przekazane Emitentowi przez Pana Marcina Grońskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty