Notowania

FAMUR: strona spółki
15.03.2019, 17:20

FMF Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru oferty Emitenta na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Shahtinskaya należącej do JSC ArcelorMittal Temirtau informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2019 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę umowy datowanej na dzień 14 marca 2019 r. (dalej: „Umowa”).
Wartość netto zawartej Umowy wyniosła 21 750 000,00 EUR, czyli 93 605 475,00 PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 15 marca 2019 r tj. 1 EUR= 4,3037 PLN. . Realizacja Umowy będzie następować etapami zgodnie z terminami ustalonymi w Umowie. Zgodnie z Umową ostateczny termin realizacji powinien nastąpić w IV kwartale 2019 roku. Warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty