Notowania

EKOBOX: strona spółki
15.03.2019, 17:40

EBX Rezygnacja członka Zarządu Spółki

Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku Pan Karol Kępa złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem prawnym na dzien 15 marca 2019 roku.
Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.

Inne komunikaty