Notowania

APOLLO: strona spółki
18.03.2019, 8:37

APC Podjęcie decyzji inwestycyjnej w sprawie inwestycji w spółkę, której celem będzie utworzenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki hubu dla polskich przedsiębiorstw

Zarząd Apollo Capital S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje o podjęciu decyzji inwestycyjnej, o której mowa w pkt. V Polityki inwestycyjnej Spółki, dot. dokonania inwestycji w wysokości do 500.000 USD w spółkę prawa amerykańskiego, która zajmować się będzie prowadzeniem na terenie Stanów Zjednoczonych hubu dla polskich przedsiębiorstw.
Działalność hubu polegać będzie na kompleksowym wsparciu polskich firm w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. W tym, ale nie wyłącznie, poprzez udostępnienie im wyposażonej przestrzeni biurowej, zapewnieniu obsługi prawnej, księgowej, marketingowej, informatycznej, wsparciu w procesie rekrutacji pracowników, public relations oraz investor relations. Hub posiadać będzie wydzielone biura oraz przestrzeń do wspólnej pracy (ang. coworking). Hub zlokalizowany będzie w mieście Tampa na Florydzie, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Hub stanowić będzie miejsce w którym mieścić się będą siedziby spółek portfelowych Emitenta oraz innych przedsiębiorstw z Polski chcących posiadać przedstawicielstwa na terenie Stanów Zjednoczonych. Korzystanie z hubu stanowić będzie dla polskich firm ułatwienie w realizacji procesu wejścia na rynek amerykański. Znaczną część usług i procesów biznesowych realizowanych w USA (w tym tzw. back office) firmy będą mogły realizować poprzez hub. Ponadto korzystanie z hubu pozwoli polskim przedsiębiorstwom zmniejszyć koszty realizacji procesu ekspansji na rynek amerykański. Otwarcie hubu związane jest z zamiarem realizowania przez Emitenta inwestycji w przedstawicielstwa polskich firm tworzone na terenie Stanów Zjednoczonych. Emitent zamierza wspólnie z innowacyjnymi polskimi firmami (dalej: Partnerzy) tworzyć spółki joint-venture z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które stanowić będą przedstawicielstwa Partnerów na terenie Stanów Zjednoczonych (dalej: Oddziały). Preferowanymi Partnerami Emitenta będą: 1) Innowacyjne polskie firmy, w tym startupy, posiadające gotowe produkty lub usługi, które stanowią innowację na skalę międzynarodową i mogą zostać skomercjalizowane na rynku amerykańskim oraz rynkach innych krajów, 2) Przedsiębiorstwa posiadające sprawdzony w Polsce model biznesowy, który może zostać powielony i rozwinięty na rynku amerykańskim oraz rynkach innych krajów. Szczegółowe ustalenia co do działalności poszczególnych Oddziałów określane będą każdorazowo z Partnerem poprzez zawarcie odrębnej umowy i mogą się różnić od opisanych powyżej. Apollo Capital na podstawie odrębnych decyzji inwestycyjnych zamierza każdorazowo obejmować udziały w spółkach joint-venture tworzonych wspólnie z Partnerami na terenie Stanów Zjednoczonych. Emitent zamierza dzięki temu zbudować portfel inwestycyjny oparty na produktach i innowacjach wytworzonych w Polsce, a komercjalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Inwestycja w otwarcie hubu w Stanach Zjednoczonych jest uzupełnieniem oferty inwestycyjnej Emitenta. Dzięki uruchomieniu hubu, Emitent będzie posiadał kompetencje pozwalające na udzielenie Partnerom wsparcia w faktycznym zrealizowaniu czynności biznesowych związanych z otwarciem oddziału na terenie Stanów Zjednoczonych. Komplementarna oferta wsparcia finansowego oraz merytorycznego stanowić będzie w ocenie zarządu rozwiązanie unikalne i zwiększy atrakcyjność oferty inwestycyjnej Emitenta.

Inne komunikaty