Notowania

PKN Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2018 rok na korporacyjnej stronie internetowej

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Kapitałowej ORLEN oraz PKN ORLEN S.A. za 2018 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl i jest dostępne pod adresem: https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/SprawozdaniaFinansowe.aspx .

Inne komunikaty