Trwa ładowanie...

Notowania

EUROTEL: strona spółki
21.03.2019, 13:20

ETL Szacunki wyników za 2018 rok

W związku z powzięciem przez Zarząd Eurotel S.A. w dniu 21 marca 2019 roku informacji o wstępnych, szacunkowych, skonsolidowanych wynikach operacyjnych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej osiągniętych w 2018 roku, Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości:
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2018: Przychody ze sprzedaży netto: 397 mln zł. EBITDA: 11 mln zł. EBIT: 14 mln zł. Zysk netto: 11 mln zł. Jednostkowe wyniki finansowe Eurotel S.A. za rok 2018: Przychody ze sprzedaży netto: 331 mln zł. EBITDA: 9 mln zł. EBIT: 11 mln zł. Zysk netto: 8 mln zł. Największy wpływ na wyniki finansowe w okresie 12 miesięcy zakończonych 31.12.2018 r. miał brak dywidendy ze spółki zależnej Viamind Sp. z o.o., która w analogicznym okresie poprzedniego roku wynosiła 1,5 miliona zł oraz dokonane odpisy w kwocie 2,4 mln zł z tytułu rezerw na podatek VAT, zakwestionowany podczas kontroli za 2013 rok (RB 23/2018). Na dzień publikacji niniejszego raportu sprawa jeszcze nie jest zakończona prawomocną decyzją. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w dniu 30 kwietnia 2019 r w raporcie rocznym w sprawozdaniu finansowym Eurotel S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Eurotel za 2018 r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty