Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-01-31
ETL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
74,00
+1,08
2022-12-05
ETL Poręczenie Emitenta jednostce zależnej
59,00
+1,69
2022-11-15
ETL QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
55,80
0,00
2022-11-10
ETL Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 roku.
53,20
0,00
2022-11-10
ETL Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku.
53,20
0,00
2022-10-21
ETL Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 10.11.2022 r. na wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały.
49,80
0,00
2022-10-14
ETL Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A.wraz z projektami uchwał.
49,00
+1,63
2022-09-14
ETL Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
49,30
+3,85
2022-09-12
ETL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
48,70
+1,03
2022-08-30
ETL Aneks do Umowy o Multilinię – przedłużenie finansowania
38,50
+12,47
2022-07-07
ETL Ostateczne rozliczenie transakcji zbycia udziałów posiadanych w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o.
39,00
+2,56
2022-05-23
ETL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
46,00
0,00
2022-05-12
ETL Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2022 roku.
44,40
+1,13
2022-05-12
ETL Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 12 maja 2022 roku.
44,40
+1,13
2022-05-12
ETL Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2021.
44,40
+1,13
2022-05-11
ETL Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o.
44,80
-0,89
2022-04-14
ETL Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.
47,60
-1,26
2022-04-13
ETL Rekomendacja podziału zysku za 2021 rok do WZA.
45,50
+1,10
2022-04-11
ETL Podpisanie przez Spółkę umowy sprzedaży udziałów posiadanych w spółce zależnej Soon Energy Poland Sp. z o.o.
45,60
+1,54
2022-04-08
ETL Korekta raportu bieżącego nr 5/2022 w zakresie błędnie przytoczonej podstawy prawnej publikacji raportu
45,30
-3,09
  • Poprzednia strona
  • z 48
  • Następna strona