Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów140 944156 423122 882112 564
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 60413 8655 4004 779
Zysk (strata) brutto10 47713 8055 5305 364
Zysk (strata) netto8 52911 1734 6054 239
Przepływy netto10 198-3 34521 025-17 386
Przepływy netto z działalności operacyjnej13 2041 98721 95112 677
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej17-4 2372 727-3 166
Przepływy netto z działalności finansowej-3 023-1 095-3 653-26 897
Aktywa razem216 705184 634182 380171 978
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 451100 909109 828104 031
Zobowiązania długoterminowe25 90527 90629 49330 625
Zobowiązania krótkoterminowe98 54673 00380 33573 406
Kapitał własny92 25483 72572 55267 947
Kapitał zakładowy750750750750
Liczba akcji (tys. szt.)3 748,263 748,263 748,263 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)24,6122,3419,3618,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,272,981,231,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów406 027363 787436 111383 417
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 09820 13721 04313 893
Zysk (strata) brutto24 42219 70920 46214 355
Zysk (strata) netto20 06216 06615 86011 001
Przepływy netto2 553-8 15531 135-6 844
Przepływy netto z działalności operacyjnej35 49443851 5335 379
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 993-980-979-2 765
Przepływy netto z działalności finansowej-29 948-7 613-19 419-9 458
Aktywa razem130 424123 642180 609117 051
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 31254 352117 48961 545
Zobowiązania długoterminowe16 46217 00535 0172 933
Zobowiązania krótkoterminowe47 85037 34782 47258 612
Kapitał własny66 11269 29063 12055 506
Kapitał zakładowy750750750750
Liczba akcji (tys. szt.)3 748,263 748,263 748,263 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,6418,4916,8414,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,354,294,232,94
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport