Notowania

ARCTIC: strona spółki
3.04.2019, 21:04

ATC Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy oraz Zgromadzenia Obligatariuszy, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami

Zarząd Arctic Paper S.A. („Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 kwietnia 2019 roku na godz. 12.00, Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A oznaczonych kodem ISIN: PLARTPR00038 wyemitowanych na podstawie warunków emisji z dnia 30 września 2016 roku ("Warunki Emisji Obligacji") ("Zgromadzenie 1").
Zgromadzenie 1 odbędzie się w siedzibie Agenta Emisji, tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, piętro 5. Przedmiotem Zgromadzenia 1 będzie głosowanie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie dostosowania ich terminologii do postanowień Umowy Kredytów z dnia 9 września 2016 roku. Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia 1 znajdują się w ogłoszeniu o jego zwołaniu, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto Emitenta w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 kwietnia 2019 roku na godz.13.00 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A oznaczonych kodem ISIN: PLARTPR00038, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 9 września 2016 roku zawartej między innymi pomiędzy Arctic Paper S.A., Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Grycksbo AB, Arctic Paper Munkedals AB, Santander Bank Polska S.A., Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Zgromadzenie 2"). Zgromadzenie 2 odbędzie się w siedzibie Agenta Emisji, tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, piętro 5. Przedmiotem Zgromadzenia 2 będzie głosowanie w sprawie wyrażenia zgody przez Obligatariuszy na zmianę niektórych definicji umowy kredytów z dnia 9 września 2016 roku (z późniejszymi zmianami) („Umowa Kredytów”) mających wpływ na obliczanie wskaźników finansowych zgodnie z jej postanowieniami. O zawartej Umowie Kredytów, emisji obligacji serii A i umowie pomiędzy wierzycielami w ramach procesu refinansowania Emitent informował w raporcie 20/2016. Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia 2 znajdują się w ogłoszeniu o jego zwołaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty