Notowania

AUTOSPA: strona spółki
5.04.2019, 22:07

ASP Wycofanie wniosku o upadłość – postanowienie sądu

Zarząd Fince Holding S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu 12/2019 informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2019 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-28
ASP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28.06.2019
0,12
0,00
2019-06-05
ASP Postępowanie restrukturyzacyjne - sanacja
0,13
0,00
2019-05-31
ASP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,12
+8,33
2019-04-11
ASP Wypowiedzenie umowy kredytu
0,11
+10,09
2019-04-05
ASP Wycofanie wniosku o upadłość – postanowienie sądu
0,11
0,00
2019-03-28
ASP Wycofanie wniosku o upadłość
0,06
0,00
2019-03-21
ASP Korekta raportu 10/2019 - Wniosek o upadłość
0,09
-22,22
2019-03-20
ASP Wniosek o upadłość
0,09
0,00
2019-03-13
ASP Wypowiedzenie umów najmu
0,15
0,00
2019-03-11
ASP Wypowiedzenie umów najmu
0,15
0,00