Notowania

DELKO: strona spółki
11.04.2019, 13:06

DEL Zakup sieci sklepów spożywczych spółki Słoneczko S.A.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, dotyczącego podpisania przez DELKO S.A. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Słoneczko S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych (na każdą 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu) serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) w kapitale zakładowym Spółki Słoneczko S.A., z siedzibą w Zielonej Górze (KRS 0000614017), wynoszącym 1.250.000,00 zł, co stanowi 100% tego kapitału, za Cenę zakupu wynoszącą 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).
Delko S.A. kupując Słoneczko S.A. zakupiła sieć 25 sklepów własnych o powierzchni handlowej 5.359 m2 na terenie województw: województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Ponadto Słoneczko S.A. współpracuje z 349 sklepami będącymi w sieci franczyzowej na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, podkarpackiego. Słoneczko S.A. działa na rynku od 2002 roku. Obroty Spółki za 2018 rok wyniosły ponad 67 mln. zł. Spółka zatrudnia ok. 220 osób. Zakup spółki Słoneczko S.A. jest kolejnym krokiem w kierunku dywersyfikacji biznesu - budowanie segmentu detalicznego w handlu towarami spożywczymi, chemii gospodarczej oraz kosmetyków.

Inne komunikaty