Notowania

Voxel SA: strona spółki
11.04.2019, 17:07

VOX Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 10.04.2019 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w związku z oczywistymi błędami edytorskimi, które wkradły się w treść opublikowanego raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. niniejszym informuje o dokonaniu korekty treści raportu jak poniżej:
W pierwszym zdaniu raportu bieżącego jest: „Osoby reprezentujące spółkę: Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, tj. SCANIX sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: „Scanix”) oraz raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Scanix, przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 26 marca 2019 r.” Powinno być: „Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, tj. SCANIX sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: „Scanix”) oraz raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Scanix, przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 26 marca 2019 r.” W ostatnim zdaniu raportu bieżącego jest: „Jak już informował Emitent w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 r., zgodnie z treścią zatwierdzonego w dniu dzisiejszym układu, wierzytelność Emitenta zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy, wskutek czego Emitent obejmie w kapitale zakładowym Scanix 62.299 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, co będzie stanowiło 81,7% udziałów w” Powinno być: „Jak już informował Emitent w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 r., zgodnie z treścią zatwierdzonego w dniu dzisiejszym układu, wierzytelność Emitenta zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy, wskutek czego Emitent obejmie w kapitale zakładowym Scanix 62.299 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, co będzie stanowiło 81,7% udziałów w kapitale zakładowym Scanix.”.

Inne komunikaty