Notowania

KOFAMA: strona spółki
12.04.2019, 21:02

KFM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

Zarząd Spółki KOFAMA Koźle przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 11 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty