Notowania

OTLOG: strona spółki
15.04.2019, 20:05

OTS Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Zgodnie raportem bieżącym nr 28/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 18 kwietnia 2019 roku.
Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok ustalony został na dzień 26 kwietnia 2019 roku.

Inne komunikaty