Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PGE: strona spółki
16.04.2019, 16:02

PGE Przyznanie dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji PGE

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że na podstawie ogłoszenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. Spółka powzięła informację o liczbie uprawnień do emisji CO2 przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną należącym do Grupy PGE w 2019 r.
W wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE, aktywa wytwórcze nabyte od grupy EDF w 2017 r. (w tym Grupa Kogeneracja SA) otrzymają dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln uprawnień z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego.

Inne komunikaty