Notowania

IGORIA: strona spółki
16.04.2019, 17:18

IGT Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 16 kwietnia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze (wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem 201736506Z z adresem 12 MARINA VIEW, #23-01, ASIA SQUARE TOWER 2, SINGAPORE 018961), tj. podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu łącznie 51.800 akcji Emitenta przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, w której Pan Wojciech Kuliński jest jedynym udziałowcem.
Z przekazanych informacji wynika, iż IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze w dniu 12 kwietnia 2019 roku nabyła łącznie 51.800 akcji Emitenta za cenę ważoną wolumenem: 0,56 PLN. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty