Notowania

FINTECH: strona spółki
17.04.2019, 12:24

FTH Zawarcie ramowej umowy podwykonawczej na produkcję i rozwój gier mobilnych.

Zarząd Fintech S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku zawarła ramową umowę współpracy ze spółką Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy przy projektowaniu, tworzeniu i rozwijaniu gier mobilnych. W Umowie Spółka zadeklarowała przeznaczenie kwoty do 3.000.000,00 zł. na tworzenie i rozwój gier mobilnych w terminie do końca 2021 r. Umowa przewiduje również wsparcie Spółki na etapie wdrażania i komercjalizacji gier.
Prime Bit Games S.A. to niezależny projektant, twórca i wydawca gier mobilnych, komputerowych, konsolowych i przeglądarkowych. Świadczy również usługi w zakresie portingu, co-developmentu, projektowaniu grafik oraz gier na zamówienie klienta

Inne komunikaty