Notowania

NEUCA: strona spółki
29.04.2019, 14:34

NEU Informacja o zasadach wypłaty dywidendy

Zarząd NEUCA SA informuje o zasadach wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018:
1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy - 33.111.322,20 zł. 2. Wysokość dywidendy na jedną akcję - 7,40 zł. 3. Liczba akcji objętych dywidendą - 4.474.503 akcje. 4. Dzień dywidendy - 15 maja 2019 r. 5. Termin wypłaty dywidendy - 22 maja 2019 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-17
NEU Nabycie akcji własnych
291,00
0,00
2019-06-10
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-06-03
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-05-27
NEU Nabycie akcji własnych
283,00
0,00
2019-05-24
NEU Jednolity tekst statutu
282,00
0,00
2019-05-20
NEU Nabycie akcji własnych
286,00
0,00
2019-05-15
NEU Program skupu akcji własnych
265,00
+1,89
2019-05-14
NEU QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
265,00
0,00
2019-05-09
NEU Wprowadzenie akcji do obrotu
260,00
+0,38
2019-04-30
NEU Wykaz akcjonariuszy
274,00
+0,36