Notowania

MOJ: strona spółki
30.04.2019, 13:01

MOJ Projekty uchwał na ZWZ MOJ S.A. w Katowicach oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

Zarząd spółki MOJ S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. zwołane na dzień 27 maja 2019 r. W odzielnym pliku załączono "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku".

Załączniki

Inne komunikaty