Notowania

PAMAPOL: strona spółki
30.04.2019, 13:13

PMP Korekta błędu podstawowego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2016 i 2017

Zarząd Pamapol S.A. informuje o podjęciu w dniu 30 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie dokonania korekty błędu podstawowego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
W trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 stwierdzono, że w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata 2016 i 2017 nie zostały uwzględnione skutki przeprowadzonej w roku 2016 wyceny składników aktywów trwałych (nieruchomości w Kwidzynie) w objętej konsolidacją spółce zależnej - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW), w wysokości 2.917 tys. zł. Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie została uwzględniona korekta konsolidacyjna dotycząca poprzednich okresów sprawozdawczych polegająca na wycofaniu utworzonego aktywa na podatek odroczony z tytułu odpisu aktualizującego wartość udziałów WZPOW w wysokości 1.257 tys. zł. Stwierdzone błędy zostały skorygowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Pamapol S.A. za rok 2018, a szczegóły zostaną zamieszczone w tym sprawozdaniu w nocie pt. Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości. Publikacja sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Pamapol za rok 2018 jest planowana na dzień dzisiejszy tj. 30 kwietnia 2019 r. po zakończeniu sesji giełdowej.

Inne komunikaty