Trwa ładowanie...
bDJjwSER

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-02-18
PMP Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
2,32
-0,86
2021-01-28
PMP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
1,73
-0,58
2021-01-12
PMP Powiadomienie o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
1,62
+1,85
2020-12-29
PMP Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
1,41
+1,42
2020-12-17
PMP Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
1,43
+2,10
2020-11-27
PMP QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,55
-3,23
2020-11-25
PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego
1,45
-0,69
2020-11-04
PMP Wybór kolejnej oferty PAMAPOL S.A. w przetargu na dostawy artykułów spożywczych organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1,33
-3,01
2020-11-02
PMP Umorzenie przez sąd postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwały Delistingowej
1,30
0,00
2020-10-22
PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego - wydłużenie terminu na pozyskanie dodatkowego finansowania
1,43
-5,59
2020-10-21
PMP Wybór ofert PAMAPOL S.A. i spółki zależnej w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1,43
0,00
2020-09-30
PMP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,58
0,00
2020-09-21
PMP Informacja dotycząca oferty WZPOW złożonej w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1,42
+10,56
2020-09-21
PMP Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1,32
+7,58
2020-09-09
PMP Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie umorzenia postępowania o zniesienie dematerializacji akcji
1,13
+1,77
2020-08-10
PMP Podjęcie czynności wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. uchylającej Uchwałę Delistigową
1,23
0,00
2020-07-30
PMP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
1,36
-9,56
2020-07-30
PMP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
1,36
-9,56
2020-07-30
PMP Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Pamapol S.A. uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową
1,36
-6,62
2020-07-28
PMP Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r.
1,40
-2,86
  • Poprzednia strona
  • z 47
  • Następna strona
bDJjwSFz