Notowania

NEUCA: strona spółki
30.04.2019, 15:06

NEU Wykaz akcjonariuszy

Zarząd NEUCA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA NEUCA S.A. w dniu 26 kwietnia 2019r. :
1.Wiesława Herba - 1.005.240 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.005.240 głosów na tym WZA i stanowiących 42,56% głosów uczestniczących na tym WZA oraz 22,94% w ogólnej liczbie głosów. 2.Abrasco Limited - 1.040.631 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.040.631 głosów na tym WZA i stanowiących 41,11% głosów uczestniczących na tym WZA oraz 22,16% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-10
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-06-03
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-05-27
NEU Nabycie akcji własnych
283,00
0,00
2019-05-24
NEU Jednolity tekst statutu
282,00
0,00
2019-05-20
NEU Nabycie akcji własnych
286,00
0,00
2019-05-15
NEU Program skupu akcji własnych
265,00
+1,89
2019-05-14
NEU QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
265,00
0,00
2019-05-09
NEU Wprowadzenie akcji do obrotu
260,00
+0,38
2019-04-30
NEU Wykaz akcjonariuszy
274,00
+0,36
2019-04-29
NEU Informacja o zasadach wypłaty dywidendy
267,00
+3,00