Notowania

NEUCA: strona spółki
30.04.2019, 15:06

NEU Wykaz akcjonariuszy

Zarząd NEUCA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA NEUCA S.A. w dniu 26 kwietnia 2019r. :
1.Wiesława Herba - 1.005.240 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.005.240 głosów na tym WZA i stanowiących 42,56% głosów uczestniczących na tym WZA oraz 22,94% w ogólnej liczbie głosów. 2.Abrasco Limited - 1.040.631 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.040.631 głosów na tym WZA i stanowiących 41,11% głosów uczestniczących na tym WZA oraz 22,16% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-11
NEU Dopuszczenie akcji do obrotu
385,00
-0,78
2020-01-29
NEU Tekst jednolity statutu Spółki
388,00
+0,52
2020-01-14
NEU Zmiana kapitału zakładowego
383,00
+1,04
2020-01-10
NEU Transakcja na akcjach
375,00
+2,93
2020-01-09
NEU Transakcja na akcjach
378,00
-0,79
2020-01-08
NEU Transakcja na akcjach
380,00
-0,79
2020-01-08
NEU Terminy przekazywania raportów okresowych
380,00
-0,53
2020-01-02
NEU Zawiadomienie o zamiarze połączenia
378,00
+0,53
2019-12-31
NEU Transakcja na akcjach
378,00
0,00
2019-12-20
NEU Wykaz akcjonariuszy
382,00
+0,26