Notowania

NEUCA: strona spółki
9.05.2019, 10:31

NEU Wprowadzenie akcji do obrotu

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż uchwałą nr 393/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 10 maja 2019 r. 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii Ł Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 maja 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018".
Zgodnie z oświadczeniem 210/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowanie powyższych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-17
NEU Nabycie akcji własnych
291,00
0,00
2019-06-10
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-06-03
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-05-27
NEU Nabycie akcji własnych
283,00
0,00
2019-05-24
NEU Jednolity tekst statutu
282,00
0,00
2019-05-20
NEU Nabycie akcji własnych
286,00
0,00
2019-05-15
NEU Program skupu akcji własnych
265,00
+1,89
2019-05-14
NEU QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
265,00
0,00
2019-05-09
NEU Wprowadzenie akcji do obrotu
260,00
+0,38
2019-04-30
NEU Wykaz akcjonariuszy
274,00
+0,36