Notowania

BIZTECH: strona spółki
15.05.2019, 10:17

BTK Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 11 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BizTech Konsulting S.A. na 11 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty