Notowania

MRS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Metropolis S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Krakowie.

Załączniki

Inne komunikaty