Notowania

NCT Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie "Emitent" informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Nuova Castelli S.p.A z siedzibą w Reggio Emilia zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty