Notowania

BLIRT: strona spółki
20.05.2019, 14:34

BLR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

Zarząd BLIRT S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) BLIRT S.A., na dzień 18 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 w Gdańsku, przy ulicy Kładki 24 lok. 93.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty.

Załączniki

Inne komunikaty