Notowania

DAMFINW: strona spółki
23.05.2019, 13:06

DIN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 24.06.2018 r. na godzinę 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 jak również Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał objętych porządkiem obrad WZA wyznaczonego na dzień 24.06.2018 r. będą zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www. damfinwestycje.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty