Notowania

ULG Rozpoczęcie sprzedaży gry Professional Fishing Mobile (Android)

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 68/2018 informuje o rozpoczęciu sprzedaży gry Professional Fishing Mobile (Android) w sklepie Google Play („Gra”).
Gra jest dostępna pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MasterCode.ProfessionalFishing Rozpoczęcie sprzedaży Gry na urządzenia iOS planowane jest do końca I półrocza 2019 r. Na 2019 r. planowana jest także premiera Gry w wersjach na konsole, o czym Emitent informował w raportach ESPI nr 16/2018 oraz nr 81/2019. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty