Notowania

INFRA: strona spółki
28.05.2019, 12:20

IFA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul. Tadeusza Kościuszki 24, 46-020 Opole.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

Inne komunikaty