Notowania

MBFGROUP: strona spółki
28.05.2019, 13:35

MBF Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku Spółka odebrała zawiadomienie, na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od pana Jarosława Pytkowskiego, o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Spółki.
Pełna treść zawiadomienia w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty