Notowania

BRAND24: strona spółki
31.05.2019, 12:31

B24 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138 w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 14:00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki

Inne komunikaty