Trwa ładowanie...

Notowania

KVT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") zwołanym na dzień 2 maja 2019 r., którego obrady były kontynuowane w dniu 30 maja 2019 r. byli:
- ZINAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który dysponował podczas obrad ZWZ w dniu 30 maja 8.084.696 akcjami, z których przysługiwało 8.084.696 głosów, stanowiących odpowiednio 76,32% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 maja oraz 65,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, natomiast podczas obrad w dniu 2 maja 2019 r dysponował 8.084.696 akcjami, z których przysługiwało 8.084.696 głosów, stanowiących odpowiednio 75,33% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 2 maja oraz 65,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - FRAM FIZ z siedzibą w Warszawie, który dysponował podczas obrad ZWZ w dniu 30 maja 2.508.955 akcjami, z których przysługiwało 2.508.955 głosów, stanowiących odpowiednio 23,68% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 maja oraz 20,48% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, natomiast podczas obrad w dniu 2 maja 2019 r dysponował 2.508.955 akcjami, z których przysługiwało 2.508.955 głosów, stanowiących odpowiednio 23,38% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 2 maja oraz 20,48% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty