Notowania

PAMAPOL: strona spółki
31.05.2019, 14:44

PMP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał

Zarząd PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 402 (1) oraz 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka informuje, że sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazane zostaną do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego oraz zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Załączniki

Inne komunikaty