Notowania

FTH Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-083 Warszawa,zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c. w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 lok. 15.

Załączniki

Inne komunikaty