Trwa ładowanie...

Notowania

NEUCA: strona spółki
3.06.2019, 8:47

NEU Nabycie akcji własnych

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w okresie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. Spółka nabyła łącznie 2785 akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji w tym okresie wyniosła 280,53 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0614% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i dają łącznie 0,0614% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Spółka posiada na dziś 192 142 akcje własne stanowiące 4,2354 % kapitału zakładowego Spółki i dające 4,2354 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup ww. akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Ipopema Securities S.A. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie uchwały nr 39 WZA Spółki z dnia 26.04.2019 r. Kod LEI Spółki: 259400KFX90IZ97UDQ91 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w ww. okresie Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki

Inne komunikaty