Trwa ładowanie...
bEhUNBKd

Notowania

BLT Planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o oraz spółką Balticon Service sp. z o.o.

Emitent informuje, że powziął wiadomość o planowanym transgranicznym połączeniu spółki zależnej Emitenta tj. Balticon Contenedores S.L , spółką spółka prawa hiszpańskiego, z siedzibą w Valencii, Hiszpania ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o. , z siedzibą w Gdańsku oraz Balticon Service sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
W dniu 28 maja 2019 roku przyjęty został plan połączenia spółek: Balticon Contenedores S.L jako spółką przejmującą z dwoma spółkami prawa polskiego tj. spółką Balticon Depot sp. z o.o. , z siedzibą w Gdańsku oraz Balticon Service sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako spółkami przejmowanymi. Spółki przejmowane są zależne w 100 % od wyżej wymienionej spółki przejmującej. Połączenie będzie realizowane w zgodzie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulacjami prawa hiszpańskiego. O kolejnych etapach połączenia Emitent będzie informował na podstawie osobnych raportów bieżących.

Inne komunikaty

bEhUNBKL