Trwa ładowanie...
bEgntPLp

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-02
BLT Zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji Emitenta
23,80
+7,56
2021-06-01
BLT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24,40
-0,82
2021-05-20
BLT Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
24,80
0,00
2021-05-10
BLT Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowanych w ramach inwestycji Emitenta
18,90
-9,52
2021-02-08
BLT Aneks do umowy kredytowej
12,80
0,00
2020-12-09
BLT Zawarcie istotnej umowy dzierżawy nieruchomości
10,50
0,00
2020-11-27
BLT Zawarcie umowy o rejestrację akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
11,00
0,00
2020-10-14
BLT PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA
10,10
0,00
2020-10-07
BLT Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
9,65
0,00
2020-10-07
BLT Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
9,65
0,00
2020-09-28
BLT CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
10,20
0,00
2020-09-07
BLT TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
9,70
-0,52
2020-09-02
BLT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku
9,00
0,00
2020-08-14
BLT DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
9,45
0,00
2020-07-31
BLT PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
10,00
+1,00
2020-07-31
BLT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10,00
+1,00
2020-04-01
BLT Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
9,00
-6,67
2020-02-04
BLT Utworzenie oddziału Emitenta w Niemczech
9,80
0,00
2019-07-12
BLT Planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L. ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o. oraz spółką Balticon Service sp. z o.o. (decyzje Walnego Zgromadzenia Balticon Contenedores S.L.)
13,00
0,00
2019-06-28
BLT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku
13,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona
bEgntPLX