Notowania

BMX Informacja o przyznanej dotacji

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 05 czerwca 2019 r. uzyskał informację, że wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC” w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” został wybrany do dofinansowania. Wydatki kwalifikowane w tym projekcie wynoszą 1 207 860,00 zł brutto, zaś wartość dofinansowania wynosi 589.200,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup maszyn związanych z produkcją testów do oznaczania lekooporności.
Cele projektu to: I/ komercjalizacja prac badawczo - rozwojowych przeprowadzonych przez Biomaxima S.A. oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów: testów do oznaczania lekooporności MIC. II/ wzrost konkurencyjności Spółki na rynku krajowym i zagranicznym. III/ pozyskanie nowych dla przedsiębiorstwa rynków zbytu IV/ wzrost przychodów i zysków V/ utworzenie nowych stanowisk pracy w innowacyjnej polskiej firmie biotechnologicznej. We wrześniu 2018 r. zostały ukończone, realizowane wspólnie z UMCS, prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku. Kolejnym etapem tego projektu będzie wdrażanie ich do seryjnej produkcji w CBR, do czego zostaną wykorzystane środki z przyznanej dotacji. BioMaxima S. A. jest jedynym producentem systemów AST do oznaczania lekowrażliwości w Polsce oraz jednym z kilku wytwórców takich systemów w Europie. Emitent produkuje systemy dyfuzyjne (bibułowe krążki antybiotykowe oraz tabletki). Krążki antybiotykowe BioMaxima SA są sprzedawane zarówno w Polsce jak i za granicą. Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążki, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku był szacowany na 2,71 miliarda USD i oczekuje się że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018).

Inne komunikaty